sluiten

Yuki Demo avond donderdag 31 mei 2018 - GENT

woensdag 16 mei 2018

Nieuwsgierig hoe je sneller zicht hebt op je boekhouding en administratie...zonder te boeken? Kom naar onze Yuki Demo!


Beste klant,

Om u goed en telkens beter te kunnen bedienen, kijken we ook als kantoor uit waar we kunnen groeien en moderniseren. Zo hebben we als kantoor de oplossing gevonden, voor u als ondernemer, om makkelijker en vooral veel aangenamer uw administratie te kunnen voeren. Dit via een nieuwe en moderne manier van samenwerken via de Cloud.
Vanaf nu geen over en weer gesleur meer met dikke kaften, geen telefoonverkeer meer om facturen op te sporen, of te veel tijd besteden aan het opzoeken van bepaalde details.
Maar wel...

• Dagelijks up to date cijfers

• Sneller & efficiënter werken

• Alle gegevens altijd & overal beschikbaar via een digitaal archief

• Zowel op laptop, smartphone of tablet

• Vlot online samenwerken

• Automatisch klanten en leveranciers opvolgen

• Betalingen met minder handelingen verrichten

• Projecten analyseren, ...


Kortom veel meer toegevoegde waarde zonder meer te hoeven doen dan uw facturen regelmatiger aan te leveren.


Dit alles via Yuki: een zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk platform

Benieuwd naar wat dit voor uw onderneming zou kunnen betekenen aan tijdswinst en efficiëntie? Zorg dat u erbij bent op31/05/2018.
Programma:
• 18u30 Ontvangst
• 19u00 Verwelkoming Partena Professional
• 19u10 (R)evolutie dankzij Yuki
• 20u15 Nabespreking met een hapje en een drankje
Wanneer:
Donderdagavond31/05/2018
Waar:
Partena Gent Hoofdkantoor (Blue Towers)
Sluisweg 2 (Ghelamco Arena)
9000 Gent

Inschrijving:
Inschrijven kan door te antwoorden op deze mail bij voorkeur voor24/05/2018, graag de namen vermelden van de aanwezige personen.

Meer info omtrent Yuki, klikhier.

Alvast bedankt voor uw interesse en hopelijk tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Accountantsburo Lauwers
Yuki Partner

Toekomst van boekhouden : online boekhouden

donderdag 19 april 2018
Om onze klanten nog beter te dienen heeft Accountantsburo Lauwers besloten om, naast de huidige boekhoudpakketten, het online boekhoudplatform Yuki binnen te halen. Veel meer dan een boekhoudpakket!

Hoe werkt Yuki?
Boekhouden zonder zelf te boeken en toch actueel inzicht in de financiële cijfers van je onderneming? Yuki heeft een innovatief boekhoudplatform waarbij alle administratieve taken op een slimme manier worden uitbesteed. Benieuwd hoe dit werkt? Ontdek in een paar stappen hoe je de boekhouding kunt uitbesteden via het Yuki platformhttps://www.yuki.be/boekhoudplatform-voor-ondernemers/


Administratie digitaal aanleveren
Via je eigen Yuki omgeving hoef je alleen de administratie digitaal aan te leveren. Je hoeft dus nooit meer zelf te boeken. Het enige wat je hier voor nodig hebt, is een pc, smartphone, scanner, e-mail, Dropbox of Google Drive.Je banktransacties kunnen door middel van een koppeling door Yuki automatisch worden opgehaald.
Automatische verwerking binnen 24 uur
Alle financiële documenten die je aanlevert, komen direct in het verwerkingscentrum van Yuki terecht. De software analyseert en interpreteert de aangeleverde documenten. Zo kan een groot deel van de administratie geheel automatisch, binnen 24 uur worden verwerkt. Indien geautomatiseerde herkenning niet mogelijk is, wordt het document aan jouw Yuki accountant aangeboden die het document binnen 24 uur verder verwerkt en controleert. Je documenten worden dus altijd voor 100% geboekt.

Vacature dossierbeheerder Gent

maandag 12 maart 2018
ACCOUNTANT

Voor ons kantoor in Gent zijn we op zoek naar een gedreven en gemotiveerde dossierbeheerder.

Basisattitude:

Accountantsburo Lauwers draagt volgende waarden naar haar klanten toe hoog in het vaandel, met name kwaliteit, flexibiliteit en service. Van elke werknemer wordt verwacht over de attitude te beschikken om daartoe een bijdrage te leveren.
Concreet betekent dit: positief ingesteld, oplossingsgericht, klantgericht, teamgericht en flexibel zijn.

Functie - taakomschrijving

Zelfstandig beheren van dossiers
Nazicht, correctie en organisatie van boekhoudingen
Opstellen van BTW aangiften
Opstellen van tussentijdse afsluitingen, balansen en jaarrekeningen
Advisering en begeleiding van ons cliënteel inzake fiscaliteit en accountancy

Profiel


Bachelor of master in accountancy en fiscaliteit
Minimum 3 jaar ervaring (bij voorkeur) in een accountantskantoor
Zeer goede kennis van MS-Office-omgeving (Word, Excel, Outlook, ...)
Woonachtig in de regio

Kantoor Kortrijk wordt Accountantsburo Lauwers - Brivan

dinsdag 27 februari 2018
Het kantoor in Kortrijk zal vanaf 01/01/2018 onder de nieuwe naam Accountantsburo Lauwers - Brivan verder gaan door de samenwerking met het Accountantskantoor Brivan & Co.
Wij verwelkomen onze nieuwe partners Evelyne Dejonghe en Nikolaas De Clerck om het kantoor Kortrijk te versterken en verder uit te bouwen.
Ons adres blijft onveranderd : President Kennedypark 4a te Kortrijk.
Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder voor al uw vragen.

Verhoging basisrentevoet bij voorafbetalingen

dinsdag 27 februari 2018
Ingevolge de lage rentevoet, werden minder of geen voorafbetalingen meer gedaan wegens verwaarloosbare verhogingen, wat budgettaire effecten had.
Oplossing: basisrentevoet verhogen
Eerste fase : Sinds 1 januari 2017 bedraagt de basisrentevoet minstens 1 %, en het vermeerderingspercentage dus minstens 2,25 % (Programmawet 3 augustus 2016)
Tweede fase: vanaf 2018 (ajr.2019) wordt de basisrentevoet minstens 3 %, hetgeen leidt tot een vermeerderingspercentage van ten minste 6,75 %.
Ter vergelijking: voor ajr. 2016 en 2017 was de basisrentevoet slechts 0,5 %.

Het voordeel uit de voorafbetalingen bedraagt in 2018:
- VA 1 : 9,00 %
- VA 2 : 7,50 %
- VA 3: 6,00 %
- VA 4: 4,50 %

Conclusie : vergeet niet om uw voorafbetalingen belastingen uit te voeren,  bij voorkeur de eerste voorafbetaling.
Contacteer uw dossierbeheerder voor meer info.

Strijd tegen vervennootschappelijking - minimum bezoldiging bedrijfsleider

dinsdag 27 februari 2018
De wetgever wil vermijden dat veel zelfstandigen ingevolge het verlaagde tarief overstappen naar een vennootschap.
Hoe zal dit gebeuren ?
1. Een verhoging van de minimumbezoldiging aan tenminste één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) van 36.000 EUR naar 45.000 EUR om van het verlaagd tarief (enkel voor KMO vennootschappen vlgs art 15, $1 tot 6 WB VEN) te kunnen genieten. Is de bezoldiging lager dan dit bedrag, dan moet deze minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap.
  • 2. Een bijkomende en afzonderlijke aanslag van 5% voor de aanslagjaren 2019 en 2020 op het tekort, wanneer de bezoldiging minder bedraagt dan het minimum van 45.000 EUR of de helft van de belastbare grondslag vóór aftrek van de bezoldiging (voor kleine en grote vennootschappen). Vanaf aanslagjaar 2021 zal deze afzonderlijke aanslag 10% bedragen. Deze aanslag is wel fiscaal aftrekbaar. 
  • Startende vennootschappen (opgericht binnen vier jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar) zijn uitgesloten van deze bijzondere aanslag en van de minimumbezoldiging vereiste.
  • Voor verbonden vennootschappen wordt de minimumbezoldiging op 75.000 EUR gebracht.

Welke boekhouder/accountant past bij mij?

zaterdag 10 februari 2018
Leuke blog van Ellen Sano, managing Director bij Yuki.

Welke boekhouder/accountant past bij mij?


Dankzij getrainde en gedreven medewerkers biedt het Accountantsburo Lauwers het online boekhoudprogramma Yuki aan om te helpen in de digitale administratie van onze ondernemers.
Meer info, contacteer uw dossierbeheerder.

Nieuwe winstpremies in werking op 1 januari 2018

woensdag 17 januari 2018
Via het zomerakkoord wilde de overheid de bestaande regeling inzake winstdeelnames hervormen en aantrekkelijker maken. In die context werd het nieuwe concept van “winstpremies” in het leven geroepen.
Dit nieuwe concept moet het ondernemingen enerzijds mogelijk maken om werknemers op een eenvoudige manier te laten deelnemen in de winst van de onderneming. Daartoe wordt de invoeringsprocedure in geval van toekenning van identieke winstpremies (dit betekent dat het bedrag van de winstpremie voor alle werknemers gelijk is, dan wel overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers) sterk vereenvoudigd.
Verder zullen de nieuwe winstpremies (para)fiscaal zeer gunstig behandeld worden.

JUNIOR ACCOUNTANT VOOR DIGITAAL EN INNOVATIEF KANTOOR

maandag 08 januari 2018
Voor ons kantoor in Ronse zijn we op zoek naar een gedreven IT-minded junior accountant.
Basisattitude:
Accountantsburo Lauwers draagt volgende waarden naar haar klanten toe hoog in het vaandel, met name kwaliteit, flexibiliteit en service. Van elke werknemer wordt verwacht over de attitude te beschikken om daartoe een bijdrage te leveren. Concreet betekent dit: positief ingesteld, oplossingsgericht, klantgericht, teamgericht en flexibel zijn.
Functie - taakomschrijving
-Het verwerken van de boekhouding van klanten met het online boekhoudpakket Yuki, gebaseerd op Robotic Accounting.
-Het aansturen van Yuki
-Voorbereiden / Opmaken BTW-aangiftes
-Voorbereidende werken bij het opmaken van jaarrekeningen onder begeleiding van een accountant
Profiel
-Diploma Bachelor Accountancy
-Woonachtig in de regio
-IT-minded is een absolute vereiste
-Digitaal expert
-Kunnen werken met Word en Excel
-Kennis Frans