sluiten

Accountancy

  • Omvormen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
  • Fusie en splitsing van vennootschappen
  • Organisatie en nazicht van boekhoudingen
  • Expertise/audit van boekhoudingen
  • Faillissementsbegeleiding (WCO)
  • Praktische toepassing van het boekhoud- en financieel recht voor kmo‟s en kleine en middelgrote vzw's
  • Opstelling van de interne jaarrekening
  • Opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (meer bepaald volgens het formaat van de Nationale Bank van België)
  • Bijstand bij de individuele en contractuele controle van de vennoten – bijstandsverlening aan de zaakvoerders/bestuurders in het kader van de alarmprocedures
  • Uitoefening van een mandaat van vereffenaar, gerechtelijk deskundige