Heb jij recht op een pensioenbonus?

We wensen ons voor het nieuwe jaar
Canva

Het federaal parlement heeft bij de pensioenhervorming ook de pensioenbonus heringevoerd. Het is een extra bedrag dat wordt toegevoegd aan je pensioen als je besluit om na je wettelijke pensioenleeftijd door te werken. Het doel is om mensen aan te moedigen langer actief te blijven op de arbeidsmarkt.

De officiële pensioenleeftijd is momenteel 65 jaar maar die leeftijd wordt de komende jaren systematisch opgedreven tot 67 jaar. Afhankelijk van je leeftijd en je gewerkte jaren kun je weliswaar ook vervroegd op pensioen gaan.

Heb je als loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar echter zin om na die officiële datum toch nog verder aan de slag te blijven, dan heb je recht op een pensioenbonus. Er is geen minimale periode waarin je moet blijven werken maar wel een maximum. De pensioenbonus kan worden opgebouwd tot maximaal drie jaar na je vroegst mogelijke pensioendatum.

Let wel, alleen de extra gewerkte dagen vanaf 1 juli 2024 komen in aanmerking voor de pensioenbonus, op voorwaarde dat je ten vroegste vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaat.

Hoe groot is de pensioenbonus?

Het bedrag van de pensioenbonus is afhankelijk van het aantal gepresteerde loopbaanjaren op je vroegste pensioendatum en het aantal jaren dat je na deze datum blijft werken.

Heb je minder dan 43 loopbaanjaren op de teller staan dan krijg je:

  • 1ste jaar: 3.775 euro
  • 2de jaar: 7.550 euro
  • 3de jaar: 11.325 euro
  • Totaal: 22.650 euro

Heb je meer loopbaanjaren dan is dat:

  • 1ste jaar: 11.325 euro
  • 2de jaar: 11.325 euro
  • 3de jaar: 11.325 euro
  • Totaal: 33.975 euro

Werk je deeltijds, dan hoef je deze bedragen alleen maar met je arbeidsduur (bv. 80%, 50%, enz.) te vermenigvuldigen. De pensioenbonus is vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen, dus het gaat hier over nettobedragen.

Bonusplafond

De overheid heeft weliswaar een bonusplafond bepaald van 7.969,68 bruto per maand. De som van je wettelijk pensioen, je aanvullend pensioenkapitaal dat je via IPT of VAPZ opbouwt en de pensioenbonus mag dat indexeerbare bedrag niet overschrijden. Is dat wel het geval, dan kan het dat je pensioenbonus niet of niet volledig wordt uitbetaald.

Nog goed om te weten: je hoeft de bonus niet aan te vragen. Zodra je je wettelijk pensioen aanvraagt, controleert de pensioendienst automatisch of je er recht op hebt. In dat geval zal je ook kunnen kiezen of je de bonus als een totaalbedrag wil ontvangen of in maandelijkse schijven.

Wil je er meer over weten?

Contacteer ons.

Op de hoogte blijven?